For å hindre personskader:

n Søk ly innendørs

n Hold deg unna vinduer og åpne dører

n Ikke bruk telefonen

n Unngå gjerder av metall, kraftledninger, rørledninger og andre metallstrukturer

n Hold deg i bilen hvis du er på kjøretur

n Ikke fyll drivstoff på bil eller båt etc.

n Unngå opphold i småbåt

n Kom deg på land hvis du bader

n Ikke bruk fiskestang

n Unngå åpne sletter, fjell— og bakketopper

n Hold deg unna høye frittstående trær.

n Dersom det ikke finnes bygninger i nærheten, søk beskyttelse i hule, grøft eller forsenkning i terrenget, eller legg deg ned på bakken.

For å hindre tingskader:

n Montér overspenningsvern

n Trekk ut støpselet i elektriske apparater

n Hvis lynnedslag forårsaker skade på flere gjenstander - få hele huset kontrollert av en elektriker. Kontakt forsikringsselskapet først. Som regel dekkes utgiftene til elektriker i slike tilfeller

n Vær oppmerksom på at «senskader» kan oppstå lenge etter tordenværet.

Hva dekkes?

n Skader etter lynnedslag erstattes hvis du har hjem/villaforsikring. Skadene dekkes under brannforsikringen som er en obligatorisk del av hjem/villaforsikringen

n Alle skader forårsaket av lynnedslag dekkes.

n Skulle fryseren gå så dekkes også verdien av innholdet