Her er utdrag av noen råd fra Norut som kan være nyttige for alle som skal flytte med barn:

Ved utreise

Snakk med barna om forskjeller og likheter mellom Norge og det nye landet.

Forbered barna på hvor dere skal bo, hvor de skal gå på skole.

Hjelp barna med å ta avskjed. Snakk med dem om savn, og om hvordan de kan holde kontakten med vennene.

Gi rom for både positive og negative reaksjoner før utreise.

I utlandet

Forsøk å holde på hjemlige vaner og aktiviteter. Gjør ting sammen hele familien.

Hjelp barna med å holde kontakten med venner og familie i Norge. Kanskje kan venner eller familie inviteres på besøk?

Det er naturlig å reagere på nye omgivelser og utfordringer. Vær til stede og snakk med dem om det om de vil det.

Ved hjemreise

Forbered hjemreisen godt. Husk at for mange barn er Norge ikke hjemme. Snakk om kulturforskjeller, forbered barna på den nye skolen.

Forbered barna på den ofte følelsesmessig vanskelige avskjeden, gjerne i god tid.

Lag en avskjedsfest, slik at de får tatt skikkelig avskjed med landet og den kulturen de nå er en del av.

Snakk med barna om hvordan de kan holde kontakten med venner fra det landet dere har bodd i.

Hvis mulig, la barna få møte barn som har bodd i det samme landet.

Kilde: www.norut.org