Forsvarsminister Bjørn Tore Godal ønsket ikke i Stortingets spørretime onsdag å utbasunere noe forbud, slik spørsmålsstilleren Anne Brit Stråtveit fra Kristelig Folkeparti la opp til. Bakgrunnen for at spørsmålet ble tatt opp i Stortinget var oppfordringen fra redaktøren av bladet Soldatnytt om å henge opp nakenbilder i protest mot at en kvinnelig kaptein ved Heggelia Garnison la ned forbud mot slike bilder.

Redaktøren er byråsjef i Forsvarsdepartementet, og forsvarsministeren har tidligere beklaget utspillet.

Kapteinen følte det nedverdigende og provoserende å inspisere rom der det hang bilder av nakne kvinner på veggen. I Stortinget sa forsvarsministeren at arbeidsgiver er pålagt å forebygge seksuell trakassering.

–Å fjerne nakenbilder kan være et relevant tiltak. I henhold til gjeldende bestemmelser for utsmykning av forlegningsrom, er det krav at bilder, foto og plakater ikke skal virke støtende eller provoserende. Det foreligger ikke noe generelt forbud mot nakenhet, men utuktige bilder er ikke tillatt. Det kan jo tenkes bilder både av nakne kvinner og menn som ikke virker støtende, sa Godal.

Han sa videre at de nåværende bestemmelsene er under revisjon.

–De nye bestemmelsene og praktiseringen av disse har som overordnet mål at Forsvaret skal ha et trivelig og godt arbeidsmiljø for alle kategorier personell uavhengig av kjønn. Jeg vil imidlertid vurdere alle sider av denne saken, blant annet ved å innhente bakgrunnsmateriale og erfaringer fra Sverige, sa forsvarsminister Bjørn Tore Godal.

NTB