Av de 1.600 ansatte i forsvarsledelsen skal 640 bort.

Det går fram av et utkast til langtidsproposisjon fra Forsvarsdepartementet som Nordlandsposten har fått tilgang til.

Departementet går inn for at den nye felleskommandoen på Jåttå ved Stavanger skal ta seg av den daglige ledelsen av Forsvaret i Norge, mens forsvarssjefen i fremtiden først og fremst skal konsentrere seg om strategisk ledelse, skriver avisen.

Ifølge departementets planer skal forsvarssjefen flytte inn sammen med departementet sammen med "en begrenset stab". I dag arbeider 1.400 personer i Forsvarets overkommando og 200 i departementet. Dette tallet skal reduseres med 640 stillinger.

Ingen i Forsvarets overkommando vil kommentere forslagene før departementets proposisjon offentliggjøres 16. februar, skriver VG.NTB