NATO-landet Tyrkia har det siste halvåret drevet den reneste ordkrigen om EUs forsvarssamarbeid. Landet blokkerer en avtale mellom EU og NATO. Tyrkia og Norge er i samme båt; begge ønsker full deltakelse i EUs forsvarssamarbeid, begge er fulle medlemmer i NATO, men utenforland i EU-blokken.Tyrkia sier nei til en avtale mellom NATO og EU om tilgang på forsvarsalliansens ressurser i EU-ledete operasjoner. Tyrkia krever full deltakelse i EUs besluttende organ under slike militære operasjoner.— På dette punktet skiller vi lag med Tyrkia. Siden vi ikke er medlem av EU, kan vi heller ikke ha fulle rettigheter i EUs besluttende organer, sier Bjørn Tore Godal til Bergens Tidende. Men han deler Tyrkias betenkeligheter i forhold til noen EU-operasjoner. - Jeg er enig med Tyrkia i at de må ha maksimal innflytelse ved aksjoner i Tyrkias nærområder.Godal bekrefter at samme forhold kan gjøres gjeldende for Norge.Han påpeker samtidig at det i striden mellom EU og Tyrkia er en viss krisemaksimering, særlig fra fransk og tyrkisk side.Godal understreker også at Tyrkia og Norge har ulike strategier i forhold til EU og at dette har betydning i den pågående ordkrigen:- Tyrkias målsetting er å bli med i EU. Det vil Norge for tiden ikke, sier Godal.