Det mente forsvarsminister Bjørn Tore Godal da han redegjorde for saken i Stortinget i dag.

Forsvaret skal likevel gjennomføre helseundersøkelse av alle som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 1990.

Alle partier mener redegjørelsen var grundig, selv om SV mener det er grunn til å kritisere tiltakene som ble satt i verk for å ivareta helsen til norske soldater i Kosovo, fordi man var kjent med flere faremomenter enn soldatene ble informert om.

I tillegg reises det kritikk mot svakheter i informasjonsflyten som Godal tok opp og som det arbeides med å rette på.

Godal mener det var avdekket kritikkverdige forhold rundt informasjonsflyten mellom NATO og medlemslandene og internt i Forsvaret.

Selv om det ikke er påvist helseskader av utarmet uran, mente Godal at Norge ikke skal bruke ammunisjon med utarmet uran.Det er ikke grunnlag for å sette i verk særskilte tiltak overfor militært personell som har vært utsatt for utarmet uran i Kosovo, sa forsvarsminister Bjørn Tore Godal da han redegjorde for saken i Stortinget torsdag. Foto: Knut Falch, SCANPIX. Forsvarsminister Bjørn Tore Godals redgjørelse i Stortinget torsdag, om NATO-ammunisjon brukt i Kosovo, ble fulgt av blant andre brigader Øivind Rolstad (t.v.) og brigader Kjell Grandhagen. Foto: Knut Falch, SCANPIX. NTB