Forsvarsminister Bjørn Tore Godal foreslår å opprette en utrykningsstyrke i Hæren, der halvparten skal være yrkessoldater som har vervet seg for tre år.

Styrken skal være på rundt 700 mann, hvorav inntil 350 skal ha tre års vervingskontrakt, skriver Dagens Næringsliv.

Forslaget kommer fram i et hemmeligstemplet utkast til langtidsproposisjonen for Forsvaret, som etter planen skal legges fram 16. februar. I utkastet foreslår Godal en betydelig satsing på internasjonale oppdrag, noe som kan skape stor debatt i Forsvaret.

NTB