Det handler om mye mer enn innføring av dispensersåper på hotellrommene, bedre avfallsrutiner og lavere energiforbruk.

For direktør Kjetil Smørås ved familieeide Augustin Hotel har dyrking av miljøprofil også en ren kommersiell begrunnelse.

Det er ikke lett å få napp hos enkelte av de store turoperatørene i utlandet hvis miljørullebladet står til stryk. Særlig tyskerne straffer ignorantene, ifølge hotelldirektøren.

— En stor tysk operatør sender meg før hver sesong skriftlige spørsmål om hva vi aktivt gjør for miljøet. De stiller strenge krav. Da er det greit å vise til vår Miljøfyrtårn-sertifisering, sier Smørås.

«Grønnvasking»

I mylderet av sertifiseringsordninger er Miljøfyrtårn et tilbud til små- og mellomstore private og offentlige virksomheter. Ordningen støttes av Miljøverndepartementet.

Så langt har over seks hundre virksomheter i Norge fått fyrtårn-godkjenning. I Bergen er 44 bedrifter og virksomheter hittil sertifisert.

Men rådgiver Trond Magne Målsnes avviser at litt grønnsminke og et pent konsulenthonorar er alt som trengs for å kunne smykke seg med fyrtårn-logoen.

— Det kreves konkrete forbedringer. Klart definerte bransjekrav skal være oppfylt før sertifikatet utstedes. Tema som går igjen er avfallshåndtering, arbeidsmiljø, forurensing og transport, sier Målsnes. Sammen med Sigbjørn Juvik driver han miljørådgivingsfirmaet Mikom i Bergen.

De to har hjulpet flere titall virksomheter til å bli Miljøfyrtårn. I porteføljen finnes alt fra malermesterfirma, overnattingssteder, kommuner, skoler og barnehager.

Miljøfyrtårn-bedrifter kommer godt ut på sykefraværsstatistikken. Selv om sammenlikningen ikke fanger opp alle nyanser, avslører den at fyrtårn-virksomheter har hatt nedgang i fraværet, mens kurven peker gale veien for andre NHO-bedrifter.

Merkevaren

For Augustin Hotel har en serie enkle grep resultert i en årlig besparelse på rundt en kvart million kroner. Små engangsartikler på baderommene er byttet ut med dispensersåpe - én detalj som alene har redusert kostnadene med 5,38 kroner per gjestedøgn. Dessuten er rutinene for avfallshåndtering forbedret og strømforbruket merkbart redusert.

— Det er en del av hotellets merkevare og filosofi å ha en bevisst holdning til miljø, etikk og design, sier Smørås.

Men grønne løsninger prioriteres ikke for enhver pris.

— Vi velger de miljøvennlige alternativene under ellers like vilkår, understreker Augustin-direktøren.

GRØNNE KRAV: - Tyske turoperatører krever at vi må kunne dokumentere miljøvennlig hotelldrift, sier Augustin-direktør Kjetil Smørås. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ