I går ettermiddag forelå de tre dommene i Høyesterett som fastslår at Tomtefesteloven ikke er grunnlovsstridig, med unntak av ett punkt om innløsningssum.

Tomtefesteproblematikken berører opptil en million nordmenn, inkludert dommerstanden. Hele elleve av nitten høyesterettsdommere erklærte seg inhabile i saken.

Seier til tomtefesterne

Det ene stridstemaet som skulle avgjøres var hvorvidt festere selv kan bestemme om de vil fortsette gunstige festeavtaler når kontrakten utløper til tross for at eier ønsker å innløse tomten. Her ga Høyesterett tomtefesterne medhold.

— Dette gikk vår vei. Tomtefester har fått bevist sin rett til å forlenge kontrakten uten å endre vilkårene. Dette er en god dag for oss. Nå har vi noe fast å forholde oss til, sier Arne Olbergsveen, leder i Tomtefesterforbundet.

Advokat Vidar Broder Lund i Grunneierforeningen mener høyesterettsdommen er urimelig.

— Dette gir et ubalansert forhold hvor eier ikke får igjen for verdiøkningen til eiendommen. Generelt sett er grunneierne misfornøyde med dagens tomtefestelov, sier han.

Delseier til grunneierne

I tillegg skulle det avgjøres hvorvidt festere kan velge den innløsningsordningen som gir lavest kjøpesum. Enten tretti ganger årlig festeavgift eller førti prosent av markedsverdi, som fester ønsket i denne saken. Her sa Høyesterett nei.

— Det var en positiv avklaring at fester ikke kan kreve å betale førti prosent av markedsverdi når det gir en urimelig lav innløsningssum. Etter min mening betyr det at Stortinget må endre loven på dette punktet. Men fortsatt er det slik at det er tomtefesterne som alt i alt sitter med de beste kortene på hånden, sier Vidar Broder Lund.

Jussprofessor Ernst Nortveit var ikke overrasket over at det var nettopp dette punktet som ikke holdt i Høyesterett.

— Med forbehold om at jeg er på reise og ikke har lest dommen kan jeg si at førtiprosent løsningen i mange tilfeller vil gi grunneier en dårligere økonomisk uttelling enn å fortsette leieforholdet. Derfor var det ikke overraskende at Høyesterett valgte å sette dette punktet til side, sier Nortveit.

Apneseth Oddleiv