• Jeg mener definitivt at regjeringen bør støtte planene om å få vinter-OL til Tromsø i 2018, sier idrettsveteranen Ivar Egeberg.

Som en av nøkkelpersonene i Norges olympiske komité i forbindelse med Lillehammer-OL i 1994 vet Egeberg bedre enn de fleste hvilke dimensjoner og ringvirkninger et slikt arrangement vil ha for en hel landsdel. Derfor støtter han av hele sitt hjerte entusiastene som arbeider for å få et slikt arrangement til ishavsbyen.

— Jeg tror at det vil bli et fantastisk OL, samlet innenfor korte avstander! Får Tromsø en slik sjanse, vil det være det beste bidraget for å skape optimisme i landsdelen. Tenk bare på hvordan samferdselsnettet og infrastrukturen i det hele tatt vil få et løft! Slik sett vil OL i Tromsø få større betydning for hele Nord-Norge enn den oljeaktiviteten vi ser konturene av, hevder Egeberg.

Senterpartiet er den fjerde organisasjonen han er generalsekretær i. Han har vært toppsjef i så vel Det Norske Travselskap, Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund. Det siste forlot han med en durabelig smell for to år siden. Daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) ga ham og styreleder Kjell Kran det glatte lag for store økonomiske underskudd.

— Vi spilte høyt og tapte. Jeg er vant med å være offensiv, og en gang må det gå galt. Det var med åpne øyne at vi satset sterkt på OL i Salt Lake City. Etter store underskudd kunne Valgerd ha bidratt mer konstruktivt med tippemidler. Vi fikk 31 mill. kroner mindre enn beregnet.

— Er du fortsatt bitter på henne?

— Jeg er i hvert fall bitter på departementet. Vi ble anmeldt til domsutvalget, men fikk medhold, for vi hadde ikke stjålet en krone, sier Ivar Egeberg.