Portalen gir tilgang til bibliotekressurser på internett og nyheter rettet mot bibliotekarer.

På nettstedet kan brukeren søke nettsteder til nasjonalbiblioteker, nasjonale myndigheters informasjonsservice og online-ressurser. Portalen informerer også om konferanser og kurs, samt gir bibliotekarer nyheter om bibliotekers aktiviteter.

Biblioteker oppfordres til å bidra med informasjon om aktiviteter, nyttige lenker og nyheter.NTB