Solveig (3 1/2) er begynt å glede seg til hun starter i barnehagen til høsten. Sunniva (10 måneder) er neppe klar over hva partiene på Stortinget ble enige om onsdag. Men det er de to som vil få fullt utbytte når maksprisen i barnehagene senkes til 1500 kroner per barn fra 1. august 2005.

I dag er mamma Kjersti Toppe hjemme. Øystein (5 1/2) er i barnehagen deler av dagen — mens Svanhild (8) og Jon (10) går på skolen. Toppe har vært hjemme med barna de siste tre årene.

— Vinningen ville gått opp i spinningen om jeg jobbet. Det er dyrt å ha så mange barn i barnehagen, sier hun.

Derfor gleder hun seg til effekten av barnehagereformen trår i kraft.

— Viktigst av alt er kanskje at det blir full barnehagedekning. 3-åringen vår har stått i kø i ett år før hun kommer inn til høsten. Jeg kjenner mange som har hatt problemer med å få plass, sier hun.

Det er bare en ting hun er skeptisk til:

— Jeg håper virkelig ikke reformen fører til at kvaliteten på barnehagene synker eller at det blir flere barn per voksen. Da kan de heller la være.

Den skepsisen deler hun med Pål Frønsdal. Han har Thea (5 i august) og Tuva (3 i juli) i barnehagen.

— Ordningen er veldig god, men for vår del kommer den litt sent. I 2005 har vi bare ett barn inne, og da er ikke behovet like stort.

Med to barn i kommunal barnehage betaler familien 4200 kroner i måneden med søskenmoderasjon. Dersom maksprisen ble innført i dag, ville de spart 1200 kroner i måneden.

— Tidligere betalte vi 5600 kroner. En så stor reduksjon i kostnadene merkes. Barnehagen utgjør en stor andel av utgiftene til barnefamilier, sier han.

Helt sikker er han likevel ikke på at reformen blir gjennomført.

— Politikerne har jo lovet det en gang tidligere, uten at det skjedde noe. Jeg er spent på hva de sier i 2005.

SPARER PÅ BARNEHAGEN: 10 måneder gamle Sunniva og Solveig (3 1/2) er begge i barnehagen når maksprisen blir satt til 1500 kroner pr. barn i 2005. Det gjør at mamma Kjersti Toppe kan smile.<p/>FOTO: VEGAR VALDE