Men generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening kjøper ikke P4-redaktør Otto Haugs argumentasjon om at det ut fra hensynet til offentligheten var riktig å gjengi alle detaljer i dommen onsdag, for så å la hensynet til pårørende veie tyngst torsdag,

— Hvis man velger å offentliggjøre noe, så har man gjort det. Jeg synes det høres merkelig ut, og har vanskelig for å se at dette kan kalles en prinsipiell holdning, sier Øy.

P4-redaktør Otto Haug fastholder overfor NTB at det var riktig av P4 å gjengi dommen i sin helhet, og dermed offentliggjøre detaljer om hvordan Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia 19. mai 2000. Dette er detaljer som både P4 og andre norske redaksjoner tidligere har unnlatt å offentliggjøre.

— Det har vært naturlig for P4 å holde disse detaljene tilbake i vår redaksjonelle dekning av denne spesielle saken. Onsdag var Baneheia-dommen den største nyhetssaken. Da mente vi at hensynet til offentligheten tilsa at folk burde få innsyn i saken. Fra og med torsdag velger vi å la hensynet til de pårørende gå foran, og har dermed fjernet dommen fra våre nettsider, sier Otto Haug.

Han understreker at det ikke er den sterke kritikken fra presseorganisasjonene som førte til at dommen ble fjernet fra nettsidene til P4.

— Torsdag er ikke Baneheia lengre dagens største nyhetssak. Vi har gitt folk flest en mulighet til å kontrollere mediedekningen av saken, og har fått sterk kritikk fra det journalistiske fagmiljøet, men også bifall fra våre lyttere, sier Haug. (NTB)