— Særlig er det nyttig med innspill og konkrete erfaringer fra pasienter og brukere av helsetjenestene. Brukerne vet best hvor skoen trykker, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Mange forslag

Et 40-tall lesere takket ja til BTs invitasjon om å gi helseministeren råd. Innsenderne har sterke meninger om hvordan samarbeidet mellom fastlegene, kommunehelsetjenesten og sykehusene kan bli bedre. Nå er leserreaksjonene levert til helseministeren personlig.

— Innspill fra folk som kjenner helsevesenet fra innsiden, er viktig når vi skal utvikle nye reformer. Slik er det også i arbeidet med samhandlingsreformen, sier Hanssen.

Derfor har helseministeren tatt i bruk nettet for å lette kommunikasjonen med dem som ønsker kontakt med ham.

Nettet populært

På departementets hjemmeside har Hanssen i flere måneder hatt en egen lenke. De som klikker på denne lenken kan skrive til helseministeren om sine egne pasienterfaringer. Hanssen tar også imot konkrete forslag. Hittil har han via denne lenken fått inn over 80 henvendelser som gjelder samhandlingsreformen. Ti ganger så stor respons har Hanssen fått på VGs samhandlingsblogg. Vel 850 kommentarer fra publikum er registrert der siden bloggen ble opprettet i oktober.

Reform i april

I april legger helseministeren frem forslag til en av etterkrigstidens mest omfattende reformer av helsestellet i Norge. Samarbeidet mellom allmennlegetjenesten, kommunelegetjenesten og sykehusene skal endres og forbedres. Hanssen kan ennå ikke si om innspill fra BT-leserne vil vises direkte igjen i de konkrete forlagene som legges frem.

  • Men jeg noterer meg at mange skriver om forhold som går rett inn i debatten om hvordan fremtidens helsestell skal være.

Forundret over kritikk

Helseministeren legger ikke skjul på at han er forundret over kritikken som leger og representanter for pasientorganisasjoner har reist mot reformarbeidet.

  • Jeg kjenner meg rett og slett ikke igjen i budskapet som kritikerne fremfører i BT.

Hanssen har brukt mye tid på å reise rundt for å informere om målene med samhandlingsreformen.

— Jeg har hatt kontakt både med brukere, brukerorganisasjoner og ansatte i helsevesenet. Responsen jeg har møtt, har vært overveiende positiv.

Bruker mye penger

Hanssen peker på at Norge er et av de landene som bruker mest penger på helse. Fra 2002 til 2008 har det vært en vekst på 70 milliarder kroner.

— Vi må sørge for at fremtidens helsepenger benyttes mer effektivt enn i dag. Skal vi nå dette målet, må flere pasienter behandles utenfor sykehusene.

Dialysebehandling, cellegiftbehandling og kolsbehandling er eksempler på behandlinger som kan utføres andre steder enn på sykehus. Pasientene kan i stedet få gjort det hjemme, på en sykestue eller i et lokalmedisinsk senter.

  • Målet med reformen er å legge til rette for at flere pasienter skal få kvalifisert behandling utenfor sykehus. Slik vil vi kunne gi et bedre tilbud til kronikere. Samtidig vil det føre til at sykehuskøene blir kortere.
Håvard Bjelland