Landsmøtet til Høyre vedtok i dag en resolusjon som blant annet krever fort-gang i arbeidet med nye retningslinjer for kabling av kraftlinjer.

— Dette er et prinsippvedtak som åpner for økt bruk av kabel. Nå har landsmøte-ne i Høyre, Sp og SV vedtatt klare for-muleringer i denne saken, og det skal bli svært vanskelig for regjeringen å presse gjennom luftspennet i Hardanger, sier Hansen til Bergens Tidende.

Også fra Sogn til Sunnmøre er det planlagt en høyspentlinje som skjærer gjennom verdifullt fjordlandskap. Sogn og Fjordane Høyre ivrer for å få denne kablet. Ekstra-regningen for kabling vil Høyre at flere enn strømabonnentene skal ta, uten å spesifisere nærmere.

Torbjørn Hansen vil bruke landsmøte-vedtaket til å øke presset mot regjeringen fra Stortinget.

— Børge Brende har reist en interpella-sjon som saken og i løpet av et par uker får vi debatten i Stortinget. Da har jeg dette landsmøtevedtaket i ryggen, sier Hansen fornøyd.