Landsmøtet til Høyre vedtok i går en resolusjon som blant annet krever fortgang i arbeidet med nye retningslinjer for kabling av kraftlinjer.

— Dette er et prinsippvedtak som åpner for økt bruk av kabel. Nå har landsmøtene i Høyre, Sp og SV vedtatt klare formuleringer i denne saken, og det skal bli svært vanskelig for regjeringen å presse gjennom luftspennet i Hardanger, sier Hansen til Bergens Tidende.

I en resolusjon om miljøpolitikken går landsmøtet inn for å kutte klimagassutslipp med minst 30 prosent innen 2020 målt mot 1990-nivå. Dermed legger Høyre seg tett på regjeringens målsetting.