• Politikerne må sikre at Vestlandet får sin del av de nye konsesjonene, sier Even Søfteland i Vestnorsk Havbrukslag. Han og de andre oppdretterne er fornøyde med signalene i havbruksmeldingen som kom i går.

TRINE EILERTSEN trine.eilertsen@bergens-tidende.noOppdrettsnæringen er fornøyd med signalene i havbruksmeldingen, men er spente på de konkrete følgene av meldingen. Fiskeriministeren skisserer en aktiv oppfølging og aggressiv utvikling av næringen i årene som kommer: * Regjeringen vil gå inn for eierbegrensninger i laks— og ørretoppdrett for å sikre mangfold i næringen.* Regjeringen vil fortsette å regulere produksjonsvolumene ved hjelp av virkemidler som ftrkvoter. * Regjeringen vil ta betalt for nye konsesjoner.* Regjeringen vil utrede konsekvensene av eventuelle særavgifter for næringen. * Regjeringen vil sette i gang et nyskapingsprogram for kommersiell utnyttelse av marine ressurser.Fiskeoppdretternes forbund og foreninger har hatt store forventninger til fiskeriministerens havbruksmelding. - Vi må få skryte av Gregussen, som tydeligvis kjenner næringen godt, sier regiondirektør Even Søfteland i Vestnorsk Havbrukslag. Men til tross for godordene, uttrykker han en smule bekymring for punktet om tildeling av nye konsesjoner.Der sier fiskeriministeren at konsesjonene først og fremst skal gå til "distrikter med stort potensial, men som har fått få konsesjoner ved tidligere tildelinger". Søfteland frykter at dette vil favorisere Nord-Norge, og minner om at Vestlandskommunene allerede er kommet svært langt på vei i tilrettelegging for nye anlegg.