Retten begrunnet det med hans nære slektskapsforhold til de drepte. Veronica Orderuds støttespiller Berit Holm fikk ikke tillatelse til å overvære forhandlingene, etter at Lars Grønnerøds forsvarer Steinar Wiik Sørvik hadde kommet med «store innvendinger» mot at vitner får være til stede før de er avhørt.

Før Per Orderud inntok vitneboksen for å avgi forklaring, reiste Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland spørsmål ved vitners tilstedeværelse i retten. Han viste til at Hans Orderud – bror av drepte Kristian Magnus Orderud – var til stede i retten onsdag, og sa at det var et ønske fra Per Kristian og Veronica Orderud at Berit Holm skulle få være til stede.

Rettens formann Trond Våpenstad hadde åpnet for vitners tilstedeværelse dersom det ikke var innvendinger, men retten fant etter Wiik Sørviks innvending og noen minutters rådslagning enstemmig å tillate Hans Orderuds tilstedeværelse, men ikke Berit Holms.

NTB