— Vi kan bare prise oss lykkelige for at båten fikk skikkelig ankerfeste til slutt. Hvis ikke ville båten utvilsom ha gått på grunn. Da ville vi hatt en langt mer alvorlig situasjon, mener skipper Jørn-Arve Pedersen på redningsskøyten R/S «Platou».

Skøyten og en fisketråler var de første som kom «Midnatsol» til unnsetning i det beryktete skjærområdet. Det blåste liten storm, og ifølge Pedersen var bølgene på 10-12 meter.

— Det var mye bevegelse i «Midnatsol», Å ligge i en liten livbåt i slik grov sjø, ville vært en svært lite behagelig opplevelse for passasjerene, sier Pedersen.

Redningsskøyten hadde løpende kontakt med besetningen på Hurtigruten, som fortalte at de hadde kastet ut to ankre, uten at de ville feste seg ordentlig.

— Vi var i gang med å forberede evakuering med helikoptre, siden båten lå så nært skjærene. Tre redningshelikoptre ble rekvirert, fra Statfjord-feltet, Ørlandet og Sola, forteller Pedersen.

Til alt hell fikk båten solid ankerfeste omtrent 100 meter fra skjærene. Da kunne passasjerene med selvsyn se hvordan de enorme bølgene slo mot de nakne skjærene, og endte opp i høye vannsøyler.

— Helikoptrene ble værende, og hang over «Midnatsol» helt til den hadde fått begge motorene i gang igjen. Flere andre båter var også kommet til for å hjelpe, blant andre flere fiskebåter og kystvaktskipet «Lafjord», forteller Pedersen.

— Hva ville dere ha gjort dersom «Midnatsol» ikke hadde fått ankerfeste?

— Vi ville ha prøvd å få en line om bord, og gjort et forsøk på å dra båten klar av skjærene. Redningsskøyten har 12 tonns slepekraft, så vi kunne ha klart det. Men vi ville nok ikke klart å holde båten i ro, sier Pedersen.

Redningsskøyten «Platou» fulgte etterpå Hurtigruten inn mot roligere farvann, og avsluttet oppdraget ved ankomst Måløy. «Midnatsol» hoppet over stoppet i Vågsøy og dro rett til Florø.

— Dette satte utvilsomt en støkk i oss. Vi har rykket ut til båter i havsnød på Stadlandet før, men jeg kan ikke huske at vi har vært med på å bistå en båt på denne størrelsen. Så vi har jo tenkt vårt nå i ettertid om hvordan det kunne ha gått, innrømmer skipper Jørn-Arve Pedersen.