Mye av det arbeidet hjemmepleieren Anette Skogen har utført står ikke i rammevedtakene for hva de gamle skal ha av tjenester. I Horten kommune har hjemmepleierens arbeid for de gamle angivelig blitt betraktet som illojalt, det skaper en forventning hos brukerne som kommunen har vanskelig for å tilfredsstille, skriver VG.

– Det sies ikke rett ut, men ligger under i hele saken: Anette har gjort mer for brukerne enn det kommunen har vedtatt at de skal få. I Horten skal du følge stoppeklokka, adlyde rådmannen og ikke bry deg, sier kommunestyrerepresentant Alf Henriksen (RV) til VG.

I sommer fikk Skogen refs fra rådmannen fordi hun slo alarm da en 82-åring ikke hadde dusjet på 16 måneder. Nå har Skogen og 82-åringens pårørende fått medhold av helsetilsynet i at den senile kvinnen led overlast da hjemmehjelpen i Horten skulle ta seg av henne. Hun fikk ikke det tilsynet og stellet hun skulle ha, og i tillegg fikk hun for lite mat.

Ordfører Nils Henning Hotvedt i Horten nektet å svare kommunestyret på hvorfor Skogen fikk sparken. Han vil heller ikke si noe til VG om saken og begrunner dette med at det er snakk om en personalsak.