Aktor, statsadvokat Svein Holden, gjennomgikk i dag alle innkjøp Anders Behring Breivik gjorde for å kunne gjennomføre sitt terrorangrep, både i regjeringskvartalet og på Utøya. Anskaffelser av våpen og bombeingredienser pågikk i vel et år – fra mai 2010 til juli 2011.

Holden delte innkjøpene inn i fire hovedkategorier; uniform, utrustning, våpen/ammunisjon og bomben.

Uniformen

Uniformen, som Anders Behring Breivik poserte i og som han avbildet seg selv med i det såkalte manifestet, ble satt sammen av en rekke elementer. For å sette sammen den selvkomponerte uniformen, med referanser til Knights Templar eller tempelridderne, ble det gjort 11 innkjøp, fra 11 selgere i 5 land.

Utrustningen

Utrustningen, som han hadde på seg da han sprengte bomben i regjeringskvartalet og da han gikk til aksjon på Utøya, ble i hovedsak kjøpt inn frem til juli 2010 – et år før terrordåden. Han gjennomførte 36 kjøp fra 29 selgere i 8 forskjellige land. På et av bildene han tok av seg selv i denne utrustningen hadde han manipulert inn et bilde av en merkelapp, blant annet med påskriften Mulitculti Traitor Hunting Permit – som om han var på lovlig menneskejakt.

Våpen og ammunisjon

I mai 2010 startet han innkjøpene av våpen og ammunisjon. På Utøya bruket han en Glock 34 pistol og en halvautomatisk Ruger rifle i sitt drapstokt. Han gjorde 22 anskaffelser, deriblant 4 våpen, av 15 forhandlere i fire land i tidsrommet mai 2010 til juni 2011.

Bomben

Innkjøpet av bombeingrediensene, og utstyret for å sette den sammen, krevde mest i form av innkjøp og arbeid. Han gjorde, i tidsrommet september 2010 til juli 2011, 42 anskaffelser fra 36 leverandører i fem land. 22 av anskaffelsene ble gjennomført fra norske leverandører. Det inkluderer ikke mange småinnkjøp av aspirin og globoid, som ble knust og tilsatt bomben.

Global Shield

I denne perioden ble han rapportert inn til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) av Toll— og avgiftsdirektoratet som en følge av den internasjonale antiterror-aksjonen Project Global Shield – uten at PST fant grunn til å gjøre videre undersøkelser.

Aktor Svein Holden gikk relativt detaljert til verks i å forklare retten hvordan Anders Behring Breivik laget bomben som ødela regjeringskvartalet. Det innebar bruk av de bombekjemikaliene Anders Behring Breivik importerte fra Polen, og som Project Global Shield skulle forhindre handel med.