Forklaringen ligger i et lån, med sikkerhet i boligen, som du aldri trenger å betale renter eller avdrag på. Du kan velge å få pengene som et engangsbeløp eller som månedlige utbetalinger frem til du fyller 95 år. Du kan også kombinere de to valgene. Lånesummen avhenger av boligens verdi og din alder (se grafikk for regneeksempler). Hvor høy inntekt du har spiller ingen rolle.

Rentene legges fortløpende til lånet. Teoretisk er det dermed mulig at lånet til slutt overstiger boligens verdi. Dette trenger du ikke bekymre deg for, tapet dekkes av banken. Du trenger altså ikke tenke på fremtidige boligpriser eller rentenivå. Men siden lånet hele tiden spiser av boligformuen, blir det mindre igjen til eventuelle arvinger.

Hele landet

Tidligere har det kun vært en liten sparebank i Oslo (Sparebanken Bien) som har tilbudt produktet til sine kunder. KLP lanserte lånet for sine medlemmer i mars, under navnet Litt Extra. BNbank kaller produktet Seniorlån, og gjorde det tilgjengelig for hele landet denne måneden.

— Vi tror de fleste bankene vil tilby dette i løpet av et års tid. Gjennom å være så tidlig ute, håper vi å sikre oss et godt grep om dette markedet, sier Erlend Drilsvik, salgs og markedssjef i BNbank.

Ni av ti personer over 60 år eier sin egen bolig i Norge i dag ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for BNbank. Av disse har to av tre betalt ned hele boliglånet. Derfor tror Drilsvik at flere vil få øynene opp for denne skjulte formuen.

Skattemessig er dette også gunstig. Utbetalingene er skattefrie og du får inntil 55 prosent fradrag for påløpte renter, selv om du ikke har betalt disse.

Lån etter alder

Bankens risiko for å tape penger øker med lånets løpetid, siden rentene hele tiden legges til lånet Derfor får du låne mer jo eldre du er. Enslige får også låne mer enn par. Årsaken til dette er at de månedlige utbetalingene fortsetter til den yngste fyller 95 år. Statistikken sier at kvinner forventes å leve lenge enn menn. Derfor får de også låne litt mindre.

Selv om utbetalingene stopper ved fylte 95 år, er du sikret å få bo i huset så lenge du ønsker eller kan. Banken kan aldri kaste deg ut. Avtalen må først innfris når du flytter fra huset for godt. Verdien av huset holdes da opp mot størrelsen på lånet. Normalt vil det være verdier igjen. I verste fall overstiger lånet husets verdi. Da er det banken som tar tapet, men du vil ikke ha verdier igjen - for eksempel til å kjøpe deg en privat sykehjemsplass.

Når du dør, kan arvingene fortsatt overta eiendommen, som hele tiden har stått oppført i ditt navn.