Det gjør det levelig langs norskekysten. Bergen ligger så å si midt i sentrum for fukt og varmetilførsel fra Golfstrømmen.Svekkes denne havstrømmen, eller i verste fall stopper helt, kan det få enorme konsekvenser for viktige næringer som fiske, akvakultur, landbruk og energisektoren i Norge.Golfstrømmen sørger for vårt milde klima gjennom en betydelig tilførsel av varm og fuktig luft fra det nordlige Atlanterhavet, sammen med tilførsel av varme vannmasser inn i Norskehavet.Den livgivende havstrømmen er kjent som Golfstrømmen fra den forlater kysten av det amerikanske kontinentet, fra Brasil i sør til like nord for Florida i USA.Golfstrømmen fortsetter i retning mot området sør for Island og Færøyene, også kalt den nordatlantiske drift. Her deler den seg i flere mindre greiner. En av disse greinene går inn mellom Island og Færøyene, og fortsetter så langs norskekysten før den ender i Barentshavet og i Arktis. Ettersom det atlantiske vannet strømmer nordover, frigjøres det varme og fuktighet til atmosfæren. Det er årsaken til at det nordlige Europa har så mildt klima.Forskningsleder Helge Drange ved Nansen Senter for miljø og fjernmåling kaller de nye funnene som særdeles interessante.— Dette er aller første gang det er observert endringer i den storstilte sirkulasjonen av havstrømmer i Atlanterhavet.