I Midt— og Nord-Norge er andelen bidragsytere på 78 prosent, mens prosenten er 72 på Østlandet, utenom Oslo og Akershus. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS.

— Det er stor kulturforskjell mellom Østlandet og spesielt Vestlandet. Det virker som det å ha penger forplikter for eksempel industrieiere og redere til å drive samfunnsutvikling. Det gis til alt fra veier til idrett på Vestlandet. Undersøkelsen underbygger at østlendingene har en helt annen kultur for dette, sier informasjonssjef Jørn Ivar Baade i KS til Dagens Næringsliv.

I undersøkelsen oppgir bedriftseiere dårlig økonomi som viktigste årsak til at de ikke bidrar med penger til samfunnsutvikling i nærmiljøet. De ser dessuten på denne type støtte som statens eller kommunens oppgave.