Dette viser en ny rapport utarbeidet av miljørådgivningsselskapet Bergfald & Co.

Materialgjenvinning gir i dag en klimagassbesparelse på 3,9 millioner tonn CO2. Noe som tilsvarer sju prosent av Norges totale CO2-utslipp, skriver Vårt Land.

Gjenvinning av papir og papp har det største potensialet for å redusere utslippene ytterligere.

Ved bedre gjenvinningsordninger viser rapporten at vi kan kutte ytterligere 1,2 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer i overkant av enda ett kraftverk.

Returordningene varierer mye fra kommune til kommune, samtidig vet ikke folk hvor mye som faktisk kan resirkuleres.

– Folk vet for eksempel ikke at glass— og metallemballasje som leverposteibokser og sølvfolie også kan leveres tilbake til resirkulering. De er lite klar over hva som kan resirkuleres og hvor stor effekten faktisk er i utslippsreduksjoner, sier Einar Wilhelmsen, en av forfatterne bak rapporten, til Vårt Land.

GJENVINNING: Bossgjenvinning reduserer CO2-utslippet kraftig. Her fra BIRs papirsorteringsanlegg på Lønningen.På papirhaugen sitter Eivind Fykse (t.v.) og Trond Paulsen. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ