Borgarting lagmannsrett har tidligere avslått begjæringen om gjenopptakelse.

Høyesterett opplyser at grunnlaget for gjenopptakelsesbegjæringen er en bevisanalyse utført av Tore Sandberg. Dette er dermed den tredje alvorlige straffesaken som blir gjenopptatt etter at Tore Sandberg har arbeidet for gjenopptakelse. Mest kjent er Liland-saken, der Per Liland ble frikjent for dobbeltdrap etter å ha sonet en lang fengselsstraff. Senere, i 1998, ble en mann fra Mo i Rana frifunnet for en voldtekt han ble dømt for fire år tidligere.

I saken fra Østfold har Høyesteretts kjæremålsutvalg avvist begjæringen om gjenopptakelse av de tre øvrige voldtektstilfellene den 39 år gamle mannen ble dømt for.

Tore Sandberg sier til NTB at det vil bli gjort et nytt forsøk på å få gjenopptatt også disse tre sakene.NTB