Nå har de bedt ledelsen ved sykehuset om å finne frem tall som kan bekrefte eller avkrefte om vikarene jobber i strid med arbeidsmiljøloven.

— Vi vet at vikarene vil jobbe så mye som mulig. De kan gjerne gå så mye som tre vakter i strekk, men på ulike avdelinger, sier foretakstillitsvalgt Brita Tarberg i Sykepleierforbundet ved Helse Bergen.

Hun hører ansatte fortelle om at dette skjer, og ba før helgen om at ledelsen finner ut hvordan vikarene ved sykehuset faktisk jobber.

Ledelsens ansvar

Det skjer i etterkant av avsløringene om hvordan vikarer fra bemanningsbyrået Adecco Helse har jobbet doble vakter. De har gjort seg skyldig i brudd på arbeidsmiljøloven.

Alle vikarvakter skal meldes inn til bemanningssenteret på Haukeland. Men oppstår det en akutt situasjon der en avdeling trenger en ekstra vakt, kan det skje at den fylles opp uten at bemanningssenteret har vært inne i bildet.

— Det er ledelsen sitt ansvar å sjekke om vikaren har vært på jobb tidligere på dagen. Men den lederen som tar vedkommende inn på seinvakt, vet jo ikke om hun eller han har lovet seg bort til en nattevakt, sier Tarberg.

Hovedregelen er at man skal ha 11 timers hvile før man går på jobb igjen. Men i planlagte turnuser er godkjent hviletid nede i ni timer.

Les også: Adeccoligaen

Skal ikke forekomme

Personaldirektør Trond Søreide sier han har oversikt over hvordan de ulike vikarene jobber. Men han kan ikke garantere at det ikke finnes tilfeller der folk har jobbet for lenge.

— Går dette via vårt bemanningssenter, så blir ingen satt opp på overtid utover det loven tillater. Men det kan jo skje at noen vakter blir avtalt direkte med vikaren, og da oppdager vi det ikke før i ettertid, sier Søreide.

— Det kan være knyttet til en akutt hendelse. Uansett skal det ikke forekomme, og vi tar dette opp umiddelbart med både vikarbyrå og gjeldende avdeling, sier han.

Søreide sier at også Helse Bergen går gjennom sin egen situasjon, og at alle vikarer fra Adecco er gjennomgått for årets første to måneder uten at noe er funnet.

— Vår holdning er selvsagt at ingen skal jobbe mer enn det arbeidsmiljøloven sier, sier Søreide.

Synspunkter? Si din mening her.