Oslo (NTB): Til NTB sier Hjort at han har tatt Oslo tingretts korreks til etterretning og mener det ikke er noen grunn til at han som oppnevnt forsvarer, skal fritas. Politiet har imidlertid påkjært en avgjørelse i tingretten som konkluderte med at det ikke var grunnlag for å fjerne Hjort fra saken, men som samtidig ga ham en korreks.

Korreksen skyldes at politiet slo alarm da det ble oppdaget at Hjorts hjelpeadvokat, Abid Q. Raja, satt og leste en avis mens Hjort selv samtalte med sin klient i Moss fengsel. Klienten er fengslet etter bestemmelsen om full isolasjon. Retten mener Hjort hadde det overordnede ansvar for at Raja ikke leste avis i nærvær av klienten og ga ham korreks for det.

Fredag opplyste Raja at han ikke skal ha noe mer med saken å gjøre. Han er heller ikke oppnevnt forsvarer. Politiet er ikke fornøyd med det og har påkjært avgjørelsen til lagmannsretten.

– Det var uklokt av min kollega å lese i en avis mens vi besøkte klienten, men han fortalte selvsagt ikke noe om hva han leste. Dersom Raja hadde hatt til hensikt å videreformidle noe fra en avis, ville det jo ikke vært spesielt smart å gjøre det i politiets påsyn, sier Hjort.

Han mener det er utidig å drive på med denne saken slik politiet gjør, fordi retten allerede har ryddet opp ved å gi korreks, men ikke frita ham.

– Min klient må jo ha en forsvarer, og ordningen med fritt forsvarervalg gjelder selvsagt også ham, sier Hjort.