.

På den måten vil han splitte opp bandene som står bak en rekke grove lovbrudd og sprer frykt i hovedstaden, skriver Aftenposten.

Hvis nynazist-sympatisører blir tatt med våpen, hvis de har begått voldshandlinger eller har begått andre lovbrudd der politiet mener grunnlag for varetektsfengsling er til stede, skal de fremstilles for fengsling.

Gjentagelsesfare Holdningen gjelder ikke bare nynazister, men også medlemmer av andre kriminelle gjenger.

— Da kan vi klare å splitte gjengene, og holde personene unna gaten. Når den kriminelle handlingen har utspring i et slikt kriminelt miljø, skal terskelen for å begjære varetektsfengsling være lavere enn ellers. For da er også faren for gjentagelse størst, sier Gjengedal.

Politimesteren var selv på jobb natt til lørdag da 15 år gamle Benjamin Hermansen ble knivdrept på Holmlia i Oslo. Dermed opplevde han også den blodige Oslo-natten på nært hold. Nå håper han å få domstolene med seg i vurderingen av gjentagelsesfaren.

— Vi er klar over at vi må begrunne at vilkårene for fengsling er til stede. Men hvis en handling er rasistisk motivert, håper vi å få domstolen med på at gjentagelsesfaren er større, sier Gjengedal.

Kritisk til domstolene Politimesteren er svært kritisk til enkelte kjennelser i Oslo forhørsrett hvor domstolen, etter Gjengedals mening, gjør mer enn det som bør være deres oppgave tidlig i etterforskningen.

Forhørsretten har ved flere anledninger satt en veldig kort fengslingstid i saker hvor vi har fremstilt mennesker fra denne type kriminelle miljøer. I tillegg har forhørsretten nærmest diktert hvilke taktiske etterforskningsskritt som politiet skal gjennomføre. Det er jeg veldig kritisk til, fordi jeg mener at politiet er de rette til å vurdere dette, sier Gjengedal.

NTB