Deretter kledde Pettersen igjen hemsen på soverommet i Nedre Dalgate, forklarte Ingebrigtsen.

I alt fikk ranerne med seg 57,4 millioner kroner etter NOKAS-ranet. Dan Pettersen sa at det fløt av 200-lapper i huset etter ranet, forklarte Ingebrigtsen.

– Han sa at det fløt av penger, at det var våpen og 200-lapper overalt, sa Ingebrigtsen.

Våpen ble lagret i en bod i huset, forklarte 27-åringen.

Dan Pettersen skal ha fått beskjed av David Toska, som leide dekkleiligheten av Pettersen, om at en person med navn «Petter» skulle komme å hente penger og våpen.

Våpenarsenal

Under aktors utspørring i Gulating lagmannsrett torsdag fortalte Ingebrigtsen også om hvilke og hvor mange våpen som var blitt oppbevart i huset til Dan Pettersen i Nedre Dalgate før NOKAS-ranet 5. april 2004.

– Det var i alle fall AG3-gevær der, og det var to av dem i bagene som Toska kom med. Schumann hadde en egen AG3. Noen av våpnene var satt sammen av ulike deler. Det var ulike serienumre på de forskjellige delene, fortalte Ingebrigtsen.

I tillegg fortalte 27-åringen at han så to eller tre MP5-pistoler, en russisk AK-47 – også kjent som Kalasjnikov – samt en US Karabin. I tillegg var det flere håndvåpen, både revolvere og pistoler.

– Det var flere pistoler – ganske mange, og jeg husker ikke antallet. Typer er jeg ikke god på, men det var flere forskjellige, sa Ingebrigtsen.

Skaffet ikke våpen

Han tilbakeviste Lars-Erik Andersens utsagn om at han hadde skaffet to håndvåpen som stammet fra et tyveri i Rogaland.

– Med så mange våpen som de andre hadde, hva skulle de med flere fra meg? spurte Ingebrigtsen.

– Advokaten min sjekket har sjekket dette. Det tyveriet som ble nevnt skjedde i 1998 – og da bodde jeg jo ikke her en gang. Jeg flyttet hit i 2000, fortsatte han.

I forkant av ranet ble det diskutert om det kunne oppstå fare for skuddløsning når ranet skulle utføres. Ingebrigtsen sa at han ikke hadde hørt noe beskjed om det var tillatt å løsne skudd dersom politiet skulle komme.

– Vi snakket om det, men det ble raskt avfeid ettersom politiet ikke skulle komme, sa 27-åringen.