— Nei til EUs hovedprioritet neste år vil være EØS, og dermed ESAs sterke inngrep og overstyring av norske politiske avgjørelser. Argumentasjon for folkestyre er et av nøkkelredskapene i dette arbeidet, sier Gjelsvik.

Sigbjørn Gjelsvik (28) kommer fra Sogn og Fjordane, men er nå bosatt i Oslo. Han har tidligere vært leder i Senterungdommens landsforbund.

Den gjenvalgte nestlederen, Ågot Valle (57), er odelstingspresident og stortingsrepresentant for SV fra Hordaland.

Den andre nestlederen, Tine Larsen (25), er nyvalgt og har tidligere vært nestleder i Natur og Ungdom.

(NTB)