— Det verste eg nokon gong har opplevd som politimann, seier konstituert lensmann Petter Braaten i Hol lensmannsdistrikt om drapa i det elles så fredelege bustadområdet.

Braaten var den første som kom seg inn til dei livredde overlevande etter skytedramaet, der tre vart drepne og ein livstrugande skadd på Geilo seint laurdag kveld.

Inne i ein liten gang i første etasje, forma som ein vinterhage med vindauge ut mot bakplassen, fann Braaten tre døde: Erling Tufto (61), Ivanilda C. de Sovza Tufto (51) og sonen deira, Christian Alexandri Tufto (23) - alle tre avretta med fleire skotsalver frå HV-soldatens tenestevåpen, eit AG3 automatgevær.

Inne i førsteetasjen låg ein 19 år venn av familien med store skotskader i buken og beina og med voldsomme smerter.

Sat sjokkskadde i kjellaren

I kjellaren sat fem vettskremte overlevande: Den yngre broren til den drepne 23-åringen, den åtte år gamle niesa hans og tre andre kjenningar av familien. Dei visste at foreldra i huset og sonen var døde. Ein av dei fem - ei kvinne - hadde våga seg opp for å prøve å gi den hardt skadde 19-åringen førstehjelp.

Det var dei overlevande sjølve som hadde varsla politiet om tragedien via telefon like etter klokka 23.30 lørdag kveld. Kvar gjerningsmannen hadde gjort av seg, ante dei ingenting om, og dei våga seg ikkje ut av huset.

— Dei var veldig redde for å opne døra. Vi fekk kontakt med dei på telefonen, og eg fekk til slutt ropt inn til sonen. Dei var heilt opplagt i ein alvorleg tilstand av sjokk, seier lensmann Braaten.

40 minutter etter at politiet først fikk melding om skytingen, vart dei evakuert ut av huset.

I snøen utanfor huset låg og fleire titals patronhylser og tomme magasin på staden der 25-åringen stod då han fyrte laus gjennom vindauge og veggar.

Hund fann drapsmannen

Dei fire lokale og væpna lensmannsfolka visste heller ikkje kvar den namngitte gjerningsmannen var då dei eskorterte ambulansemannskap inn til den sterkt blødande 19-åringen.

— Han var vaken heile tida, og bad om å få smertestillande, seier Braaten.

Med assistanse av væpna tenestemenn frå Nedre Buskerud politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt vart huset til 25-åringen, som budde saman med foreldra sine i nabolaget, omringa. Samtidig vart to politipatruljer sett inn i søk etter mannen. Eine hunden fann kort tid etter 25-åringen død i eit plankeskur, berre 50 meter frå drapsstaden. Han hadde tatt sitt eige liv.

Alle var får Geilo

Politiet på Geilo hevda i går kveld at dei ikkje veit kvifor 25-åringen gjekk amok med HV-våpenet på sin eigen fødselsdag, eller kva som hadde hendt i timane før drapa. Både gjerningsmannen og offera var frå Geilo, og kjende kvarandre godt.

Det vart i går hevda at 25-åringen hadde vorte nekta å kome inn i huset, og at han vart sint og vende attende med våpen. Desse spekulasjonane ville ikkje politiet kommentere før dei får avhøyrd vitne.

HENTA UT I GÅR: Den første av dei tre drapsoffera vart i går ettermiddag frakta ut av huset og køyrd bort. Ein 19 år gammal venn av dei tre døde ligg på Ullevål sykehus med store skotskader. Tilstanden hans var i går kveld alvorleg, men stabil.
FOTO: JAN M. LILLEBØ