— Jeg kan bekrefte at vi opplever en inntektssvikt, sier markedssjef Atle Giljarhus.

Hvor stor den er i forhold til 2004, vil han først ut med i dag.

Redningsselskapets inntekter fra spilleautomatene er stabile. Får Stortinget gjennomført det vedtatte automatmonopolet, synker disse inntektene betraktelig. Derfor er det foruroligende dersom faste givere og økonomiske støttespillere svikter.

Distriktssekretær Bjørn Amundsen i Hordaland merker tydelig at folk er mer lunkne til Redningsselskapet.

— I fjor solgte vi uten problemer 7000 kalendere. Nå har vi bare klart å selge 3000, selv om vi har nok selgere. Det er tydelig at salget går tregere, og at folk vegrer seg for å støtte oss, sier han.

Også i Sogn og Fjordane går kalendersalget tregere enn vanlig. Distriktssekretær Jon Birger Ystebø har fortalt om barn som er blitt trakassert når de har prøvd å drive dørsalg av kalendere.

Dugnadsånden er også redusert. Drivkraften til å arrangere basarer er svekket, særlig etter at det kom frem at selskapet betaler sin innleide konsulentgeneralsekretær Kjell Brevik 10.500 kroner dagen.

Nå i desember har Redningsselskapet sendt ut innbetalingsgiroer til medlemmer og tidligere givere med bønn om pengegaver. «Tiggerbrevene» er også sendt ut til en del andre husstander. Selv om det er for tidlig å sette strek for denne juleaksjonen, har Bergens Tidende opplysninger om at givergleden er betydelig lavere enn foregående år.