I forhold til å bekjempe forskjeller, sikre integrering og skape et bedre samfunn er kulturarbeid helt sentralt, mener den nye kulturministeren.

Han avviser at hans gode kontakter til mektige personer i norsk kulturliv er noe problem. Snarere ser han det som en fordel at han har et brennende engasjement og en stor kontaktflate inn mot sentrale områder av norsk kulturliv.

Giske minner også om idrettens betydning.

Norsk idrett er den største frivillige virksomhet i vårt samfunn. Idretten har betydning for forebyggende helsearbeid og gode oppvekstvilkår, sier Giske.

SCANPIX