Det gjorde statsråden klart da han fredag formiddag presenterte stortingsmeldingen «Mål og mening» på Litteraturhuset i Oslo.

– Det er ingen fare for at det norske språket vil dø ut i overskuelig framtid, men vi kan risikere at norsk ikke lenger vil være et fullverdig språk og at det for eksempel ikke blir utviklet nødvendig fagterminologi på norsk, sa Giske

Han nevnte en økende bruk av engelsk i næringsliv og i forskning som en utfordring for det norske språket.

– Det overordnede målet med språkmeldingen er å sikre norsk som et fullverdig, samfunnsbærende språk.

Ny språklov

Giske foreslår å lage en ny allmenn språklov som skal slå fast det norske språkets status som hovedspråk i Norge. I tillegg vil han «lovfeste at universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk».

Det mest kostbare tiltaket som foreslås i språkmeldingen er opprettelsen av en nasjonal språkbank som kan komme til å koste opp mot 100 millioner kroner.

– En språkbank er en digital lydbank med innspilling av alle norske dialekter. Den skal kunne brukes av en datamaskin til å gjenkjenne ord, og skal kunne forstå min trøndersk like godt som dialekten til Sylfest, forklarte Giske og siktet til direktør i språkrådet Sylfest Lomheim som med stor glede fulgte presentasjonen fra salen.

Helhetlig

– Vi har ventet på denne stortingsmeldingen i to år, og det har ikke vært forgjeves. Jeg har vanskelig for å tenke meg en bedre språkmelding, sier Lomheim til NTB.

Lomheim mener at språkmeldingen for første gang har gitt Norge en helhetlig språkpolitikk som kan sikre det norske språket for framtiden. Han trekker fram opprettelsen av en språkbank som noe av det viktigste som foreslås i meldingen.

– Uten en nasjonal språkbank kan vi bare si «bye bye» til at vi har en språkteknologi på norsk i framtiden, sier Lomheim og bruker et ekte engelsk språkinnslag.

Trond Giske var tydelig stolt av språkmeldingen, og omtalte den som «kulturmeldingen med stor K».

– Vi har skrevet mange tusen sider med stortingsmeldinger i departementet, men dette er det beste vi har laget. Det burde være passende sommerlektyre, sa Giske.