Giske vil etter det Vårt Land erfarer søke ekstern hjelp når dagens formulering om at «den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion» skal endres og bekjennelsesplikt og oppdragerplikt fjernes fra Grunnloven.

Forslaget om en kommisjon blir fremmet når stortingsmeldingen om forholdet mellom stat og kirke legges fram tidlig på nyåret. Ifølge avisen er meldingen i praksis klar, og hovedinnholdet var til politisk avklaring i de rødgrønne partiene like før jul.

Meldingen vil etter det avisen forstår ligge tettere opp til Arbeiderpartiets kirkepolitikk enn det som ble foreslått av Gjønnes-utvalget. Det blir ingen frakobling av kirken fra staten, det skal legges opp til økt demokrati i statskirken og kun kirkestatsråden vil måtte være medlem av Den norske kirke i fremtidige regjeringer. Dermed blir det kun kirkestatsråden, og eventuelle ministerkolleger som også er kirkemedlemmer, som skal utnevne biskoper.