— Jeg tror ikke at det blir en slik rettssak. Kirken skal være omfattet av alle ulike lover i lovverket, uansett. Når det skal gjøres unntak må det være i helt spesielle tilfeller og ikke en begrunnelse som gjelder seksuell legning, sier kirkeminister Trond Giske til NTB.

Det er biskopene Olav Skjevesland og Odd Bondevik som mener at det kan være aktuelt å gå rettens vei for å hindre at Kirken blir tvunget til å ansette homofile prester. Skjevesland mener at dette eventuelt bør prøves for en internasjonal rettsinstans. Regjeringens forslag om endring i Kirkens ansettelsesreglement ble lansert i forbindelse med stortingsmeldingen "Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge", som ble fremlagt fredag.

Statsråd Trond Giske tror at det vil være mulig å få forhindret diskriminering av homofile når det gjelder ansettelser i Kirken.

— Jeg tror det blir samme prosess som da de første kvinnelige prestene kom. Gradvis blir det naturlig, sier Giske.

NTB

Bør homofile få jobbe som prester? Gi din stemme her og se hva de andre BT-leserne mener!(Målingen er ikke vitenskapelig, kun et upresist uttrykk for stemningen blant leserne våre.) Greit at kirken tvinges? Har staten rett til å blande seg inn i hvem Kirken ansetter, eller bør Kirken få avgjøre slikt selv? Delta i debatten!