Giske ønsker et bredt utvalg av digitale lærebøker til gratis benyttelse for elevene, sier politisk rådgiver i Utdanningsdepartementet, Vegard Harsvik, til NRK.

Departementet sendte nylig ut et brev om at prosjektet skal startes opp allerede fra høsten av, men verken omfang, eller faggrupper som blir omfattet av tilbudet, er klart.

Staten punger i første omgang ut for gildet, men forlagene er svært lite fornøyd med ideen.

— Dette kan bety dødstøtet mot forlagsbransjen. Vi aner konturene av et statsforlag, sier direktør for lærebokseksjonen i Aschehoug, Kari-Anne Haugen.

ORIGO