TONE HERTZBERG, NTB

Giske etterlater likevel ingen tvil om at han er sterkt uenig i stortingsflertallets syn på privatskolene. Han har vært bekymret over den såkalte ACE-pedagogikken, der kristendom gjennomsyrer alle fag, undervisningen er individuell og enkelte lærebøker strider mot likestillingsloven.

– Noe av dette er det ryddet opp i, andre ting ikke, sa han i debatten.

Sentrumspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet står sammen om å be Giske godkjenne Oasen barneskole når den nye søknaden skal behandles. Torsdag var saken oppe til debatt i Stortinget.

Trond Giske sa i sitt innlegg at han mener stortingsflertallets syn på privatskoler går i feil retning, men at han vil ta vedtaket til etterretning.

Høyres Inge Lønning mener Giske har lagt seg flat.

– Statsråden har fått en ripe i lakken, sier KrFs Arne Lyngstad.

– Jeg liker ikke vedtaket, men føler meg ikke overkjørt, sier Trond Giske selv

Saksbehandling Trond Giske innrømmer at ikke alle sider ved saksbehandlingen har vært like heldige, ettersom søknaden om godkjenning av Oasen barneskole lå i Kirke, utdannings— og forskningsdepartementet midt i et regjeringsskifte. Sentrumsregjeringen godkjente skolen, men Ap-regjeringen trakk godkjenningen tilbake etter anke fra kommunen. Fordi Ap-regjeringen ikke foretok førstegangsbehandlingen av søknaden, fikk ikke Oasen anledning til å kommentere departementets innvendinger mot skolens pedagogikk.

– I denne runden vil vi ha en bred dialog med Oasen, forsikrer Giske.

Han forsikrer også at han ikke vil forsøke å trenere søknaden, og regner med at den vil bli avgjort før valget.

Giske erkjenner at stortingsvedtaket også vil få konsekvenser for andre søknader om å opprette kristne privatskoler.

— Det er et generelt vedtak selv om det omhandler denne spesielle saken. Fordelen med denne debatten er at vi har klargjort hvem som vil satse på den offentlige skolen og hvem som vil flytte penger fra den offentlige skolen til privatskoler, sier han.

Det forsømte – Statsråd Trond Giske må starte på nytt og innhente det forsømte. Han må gå inn i en ekte dialog med søkeren i stedet for en monolog, sier stortingsrepresentant Inge Lønning (H), en av flertallets hovedtalere i debatten.

Lønning mener debatten om den såkalte ACE-pedagogikken har vært nyttig, også for skolene selv, som har vært nødt til å omarbeide en del av læremateriellet fordi det strider mot likestillingsloven.

Stortingsflertallet mener at Giske har skiftet begrunnelse for sitt avslag til skolen underveis i prosessen, og at prinsippet om likebehandling ikke er fulgt. Men enigheten mellom de fem partiene er skjør: Senterpartiet uttrykte en klar skepsis til private livssynsskoler på sitt landsmøte, og gjorde det også i debatten. Partiet er heller ikke fremmed for å stramme inn privatskoleloven.