— Det går ikke an å utøve statlig eierskap på den måten næringsministeren har gjort i spørsmålet om TV 2-salg, sier Frps næringspolitiske talsmann, Harald T. Nesvik. Sammen med komitékolleger fra Høyre, KrF og Venstre innkalte han til en hastig pressekonferanse i Vandrehallen onsdag formiddag. Tema var de siste dagers rykteflom om Trond Giskes håndtering av TV 2-saken.

Snakk om nachspiel

Flere medier har de siste dagene formidler rykter om hva som ble sagt en sen kveld i forrige uke, på et skjenkested i Oslo sentrum. Etter den tradisjonelle NHO-middagen sist torsdag, skal næringsministeren har vært der og uttalt seg friskt om Telenors styreformann Harald Norvik. Telenor og LO eide sammen 50 prosent av aksjene i TV-2, til de ble solgt. Telenors hovedeier er den norske stat. Styrelederens posisjon skal ha vært tema på nachspielet.

Dette nekter Trond Giske for. Han sier kort at han i ett år har ment det samme i TV 2-saken, nemlig at det ikke bør selges ut av landet.

— Det er ikke hva som ble sagt på Lorry som er vårt anliggende, sier Høyres Svein Flåtten. Han legger til at der snakkes det vel mye tull.

Høyres bekymring er hensynet til Telenor, som har en betydelig andel private aksjonærer.

— Styret i Telenor er kommet i tvil etter at næringsministeren har sagt en ting, og statsministeren noe annet. Det er en utøvelse av nasjonalt eierskap som vi ikke kan ha. Derfor ber opposisjonen om at Giske så snart som mulig kommer til Stortinget og redegjør for statens eierskapspolitikk. Den må ligge fast.

- Bruker media

— Vi kan heller ikke ha det slik at næringsministeren bruker media til å fremme sine syn, slik Trond Giske har gjort de siste dagene, supplerer Nesvik.

— Det er ikke slik man utøver politikk. Og det er helt klart at Telenor står fritt til å selge sine aksjer i TV 2, gjennom A-pressens salg sist søndag. Dette måtte altså statsministeren bekrefte, etter å ha snakket med LO-sjefen.

— Dette er uryddig, og vi vil nå be statsråden komme til Stortinget og forklare hva som har skjedd i denne saken, og bekrefte at eierskapspolitikken ligger fast, mener en samlet opposisjon.

- Kategorisk usant

Næringsminister Trond Giske avviser kategorisk at han skal ha antydet at styreleder Harald Norvik i Telenor ville miste jobben.

— Det er kategorisk usant. Det må være mulig å være uenig i utflaggingen av TV 2 uten å bli utsatt for usann ryktespredning, sier næringsministeren til NTB.

Han beskriver VGs opplysninger onsdag slik:

— Det som står i VG er veldig presist. Det er absolutt ingen som kan bekrefte det, fordi det rett og slett ikke er sant.

Giske har ingen kommentar til hvordan ryktene kan ha oppstått eller hvem som skal ha spredt dem. Han avviser at han kan ha sagt noe som har blitt misforstått eller feiltolket.

— Overhodet ikke. Jeg satt sammen med John Bernander hele kvelden og han sier jo selv at dette ikke var tema i det hele tatt.

Giske er beredt til å svare på alle spørsmål Stortinget måtte ha i saken.

— Stortinget skal få den informasjonen det ønsker om vår kontakt med Telenor. Vi har gitt uttrykk for sterk politisk skepsis, men har understreket at det er selskapet selv som bestemmer, sier Giske.

Dobbelkommunikasjon

— Vi bryr oss ikke om rykter fra en sen nattetime på Lorry i Oslo, men mener at Giske har skapt en uakseptabel usikkerhet gjennom sin dobbeltkommunikasjon. Beviset er at LO-leder Roar Flåthen måtte gå bak ryggen til Giske og ringe til statsministeren for å få bekreftet statens eierskapspolitikk, sier Høyres næringspolitiker Svein Flåtten til NTB.