KRISTINE HOLMELID Kristine.holmelid@bt.no

I dag avgir kirke-, utdannings— og forskningskomiteen sin innstilling om utdanningsreformen. Utdanningsminister Trond Giske lider nederlag på flere punkter.

Ikke tre terminer Alle vitenskapelige høyskoler og alle høyskoler med ett doktorgradsstudium skal få kalle seg universitet, mener Giske. Men flertallet sier nei. Hvor mange fag med doktorgrad som kreves for universitetsstatus er ennå ikke kjent.

Et mer effektivt utdanningssystem krever at hele studieåret må brukes, mener Giske, og ville innføre tre terminer. Det setter flertallet en stopper for.

Reddes av Frp Giske ønsker ikke et uavhengig senter som skal evaluere universitetene og høyskolene, men også her lider han nederlag.

Giskes nye modell for studiefinansiering blir trolig gjennomført med støtte fra Frp. 39 prosent av lånet blir omgjort til stipend dersom studentene fullfører på normert tid. Men de som stryker, må betale tilbake deler av pengene.

TAPER: Statsråd Trond Giske får ikke gjennomslag for planen om en rekke nye universitet i Norge. Arkivfoto: Scanpix