• Det er feilsitat. Jeg har sagt det til Erna Solberg minst tre ganger, men det biter ikke på, sier en oppgitt næringsminister Trond Giske (Ap).

ErnaSolberg dundret til mot Trond Giske i sin landsmøtetale. Giske ble sitert påfølgende utsagn:

«Deter ikke så alvorlig at vi scorer lavt på forskning og innovasjon».

TrondGiske sier han kommenterte undersøkelser «som ikke nødvendigvis gir et riktigbilde av situasjonen»: — Oljeog gassnæringen regnes som lite innovativ i disse undersøkelsene. Det vilnæringen være dypt uenig i. Norge har verdens høyeste brutto nasjonalproduktper innbygger. Det hadde vil aldri hatt om vi ikke hadde vært innovative.

— NårErna Solberg påstår at andre partier og politikere ikke er opptatt avinnovasjon og nyskaping, så er det banalt, det er feil, og Erna Solberg vetbedre, sier Trond Giske.

-Skolepakken var ikke fiasko

Giskeer heller ikke nådig med Norsk Lektorlag, som i dagens Bergens Tidende,karakteriserer Aps skolepakke i 2001 for en fiasko.

— Detvar en veldig negativ stemning i skolene og blant lærerne i 2001. Vi ga lærerneet lønnsløft på 50.000 kroner. Det bidro til å snu stemningen. Men like etterovertok Erna Solberg som kommunal- og regionalminister. Fire stramme år underErna Solberg gjorde at utviklingen stoppet. Nå har vi igjen sørget for atkommuneøkonomien vokser, og utviklingen er positiv. Vi er ikke i mål, men detgår riktig vei, sier Giske.

— Tallfra Teknisk beregningsutvalg viser at høyt utdannede lærere er blitt hengendeetter andre offentlig ansatte med så mye som 30.000 kroner?

-Deter forhandlinger mellom KS og lærerorganisasjonene som har ført til disseresultatene, og har jo ingenting med skolepakken å gjøre. Skolepakken var etriktig og viktig løft.

— Mener det da behov for en ny skolepakke?

— Lærerneforhandler med kommunesektoren, og ikke med staten. Det vesentligste er atkommunene har råd til å betale sine ansatte godt.

- Erna = Thatcher

— Pengenemå brukes på å styrke det offentlige tilbudet, og ikke til skattekutt. Dethjelper lite med lønnspåslag til utvalgte lærere, dersom kommunenes økonomiikke kan løfte skolen i sin bredde, sier Trond Giske.

— Valgeti høst dreier seg om skattekutt eller skolesatsing. Vi vet av erfaring med ErnaSolberg som kommunalminister at vi ikke får begge deler, sier Trond Giske.

— ErnaSolbergs politikk er ikke noe nytt, vi har prøvd det i fire år.

— 30milliarder i skattekutt, er 30 milliarder i velferdskutt. En slik økonomiskpolitikk virket ikke under Ronald Reagan, Margaret Thatcher og heller ikkeunder kommunalminister Erna Solberg fra 2001 til 2005. Det har vi prøvd, sierTrond Giske.