Til TV 2 sa Giske at han kun har meddelt kommunikasjon til Telenor som holder seg innenfor grensene til stortingsmeldingen som kom i fjor.

Han avviser at det ble sendt SMS`er til styreleder Harald Norvik hvor det sto at regjeringen skulle diskutere Telenor sitt salg av TV 2. — I de SMS-ene sto det kun at jeg ønsket selv fremme dette ,for regjeringens underutvalg.

Giske kommer til å offentliggjøre SMS`ene som ble sendt for å legge den saken død. På spørsmål om han kan leve med en styreleder som kaller inn til pressekonferanse og sier han er presset av Giske, svarte næringsministeren følgende:

— Nå må vi prøve å senke skuldrene og få temperaturen under kontroll. At jeg mener TV 2 ikke skulle selges, er ikke noe nytt.

Giske viser til at han i møtet med Norvik slo kategorisk fast at han ikke fremmet noen trussel mot styrelederen eller styret i Telenor.

Her er SMS`ene som Næringsdepartementet har offentliggjort fredag kveld:

SMS 1, 7. januar kl. 13.52. :«Takk. Vet du noe mer om tidsløp? Statsråden har bedt meg formidle at han fortsatt mener at det må finnes en løsning hvor TV2 ikke selges. Dette er forsterket av at de ansatte i A-pressen så klart går imot. Han ønsker å orientere regjeringens underutvalg. Og ber om at det ikke fattes noe vedtak om salg før som. Også er drøftet der fint om du kan kontakt meg. Mvh (navn på embetsmann)».

SMS 2, 7. januar kl. 14.23. «Harald. Statsråden ønsker å presisere at når han ønsker å drøfte sakeni regjeringen så er det ikke for å instruere, men for at regjeringen skal være orientert før noe vedtak er fattet. Han ønsker også formidlet istyret at informasjon i denne saken har vært dårlig håndtert og at en rask beslutning nå vil forsterke dette. Når statsministeren sier at R ikke har noen mening mener Giske det nettopp har sammenheng med at tidsløpet ikke har gitt tid til å drøfte saken».