Lotteritilsynet i Førde har sendt saken over til departementet for endelig avgjørelse. Etter gjeldende ordning godkjenner myndighetene pengespill i bridge, men sier nei til pengespill i poker.

— Vi får så mange spørsmål om dette at vi nå ønsker en endelig avgjørelse av departementet, sier informasjonssjef Rune Timberlid i Lotteritilsynet til Bergens Tidende.

Tilfeldig?

Spørsmålet som Lotteritilsynet har bedt departementet avgjøre er om bridge omfattes av lotterilovens definisjon av lotteri. I lovens paragraf 1 blir lotteri definert som en «virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall».

Ifølge loven er lotterispill om penger i utgangspunktet ikke tillatt uten at myndighetenes tillatelse foreligger dersom inntektene ikke går til humanitære eller samfunnsnyttige formål.

Det avgjørende vil være om bridge fortsatt skal regnes som et spill der deltakernes kunnskaper eller ferdigheter i hvert fall delvis vil avgjøre utfallet.

En viss tvil

Selv om Lotteritilsynet tilrår at bridge fortsatt blir unntatt fra lotterilovens bestemmelser, vitner en del formuleringer i oversendelsesbrevet om at tilsynet har en viss tvil:

«Lotteritilsynet har mottatt opplysninger om at bridgeturneringer i regi av Norsk Bridgeforbund (NBF), på samme måte som pokerturneringer, har både innskudd (deltakeravgift) på inntil kr. 200 og gevinster på opptil kr. 20.000 til det paret som vinner turneringen».

Tilsynet skriver også: «Selv om det ikke kan bestrides at bridgeturneringer kan ha likhetstrekk med pokerturneringer, har Lotteritilsynet frem til nå lagt til grunn at innslaget av tilfeldighet i bridge er så lite at bridgeturneringer ikke omfattes av lotteriloven».

Representanter for Lotteritilsynet har hatt et møte med ledelsen i Norsk Bridgeforbund og fikk da en innføring i turneringsreglementet. Rune Timberlid sier at det er måten kortene blir fordelt på som avgjør om det er tilfeldigheter eller ferdigheter som avgjør utfallet av et spill. I bridge bruker spillerne de samme kortene. Timberlid ser ikke bort fra at presset fra pokerspillerne vil øke dersom bridge nå blir endelig godkjent.

- Inkonsekvent lovverk

Hanna Nilsson, president i Norges Pokerforbund, synes at lovverket på dette feltet er tilfeldig og inkonsekvent.

— Vi har to lover som regulerer dette, lotteriloven og straffeloven. Ifølge straffeloven er pokerspill om små pengebeløp lovlig, mens det er forbudt etter lotteriloven. Lotteriloven ble skrevet med tanke på spilleautomater og ikke på spill som bridge og poker.

— Dersom bridge nå blir endelig godkjent vil det vise at det er grunnlag for å bruke skjønn i tolkningen av lotteriloven. Jeg ønsker jo egentlig ikke bridgefolket så vondt, men dersom bridge ikke blir godkjent, vil det vise manglene ved det lovverket vi har i dag, sier Hanna Nilsson.

UTEN PENGER? Kulturdepartementet må nå vurdere om det fortsatt skal være lov å benytte pengepremier i bridgeturneringer. Her fra en tidligere turnering i Bergen Akademiske Bridgeklubb. Rundt bordet fra venstre Galin Nenov, Espen Lindqvist, Iko Popov og Erik Berg (med ryggen til).
Bergens Tidende