Tidligere denne uken skrev BT at Odfjell SE i et brev datert 13. august ba politimyndighetene i både Hordaland og Singapore vurdere følgende:

  • Tillatelse til å plassere våpen på skipene.
  • Tillatelse til å bruke private bevæpnede vakter.
  • Godkjenning av vaktselskaper.
  • En liste over aksepterte våpentyper. Overfor NRK sier næringsminister Trond Giske at det i ny vaktvirksomhetslov som trer i kraft 1. januar 2011 kan åpnes for å tillate våpen i enkelte tilfeller.
  1. august svarte statssekretær i Nærings— og handelsdepartementet (NHD), Rikke Lind: - Vi vil ikke åpne for bevæpning nå. Men dette er en problemstilling som drøftes kontinuerlig med rederiene og IMO.
  • Vi vurderer løpende alle tiltak som kan beskytte våre folk og våre skip mot den piratvirksomheten som pågår, har kvalitetsleder i Odfjell SE, Jan Didrik Lorentz, tidligere uttalt til BT.

Tidlig om morgenen tirsdag 3. august ble Odfjells kjemikalietankerMV «Bow Saga» angrepet av pirater i Aden-bukten utenfor Somalia. Det ble avfyrt skudd, men ingen kom til skade. Ifølge rederiets brev er det nå et ønske fra majoriteten av kapteinene å plassere våpen eller bevæpnede vakter om bord på skipene.

Kapteinenes hovedargument er at våpen er tillatt på flyplasser og private hjem. Hvorfor kan det ikke tillates på et skip på åpent hav med sertifisert personell om bord hvor varselsskudd effektivt vil stanse de fleste angrep?

«Hvis ikke dette problemet blir adressert ordentlig på nasjonal og internasjonalt nivå, vil vi kunne få uautorisert bruk av våpen», skriver Odfjell i sin henvendelse.

I utgangspunktet er det ikke adgang til å bære våpen på norske skip. Pr. i dag er det heller ikke tillatt å benytte innleide bevæpnede vakter. Men ifølge seniorrådgiver rettsavdelingen i UD, Anniken Enersen, kan ny vaktvirksomhetslov som trer i kraft 1. januar 2011 endre rettstilstanden.

  • Vaktvirksomhet om bord på skip er ikke omfattet av den nye loven, og er heller ikke regulert nærmere. Rettstilstanden vil da bero på en tolkning og regulering av Skipssikkerhetsloven og den generelle våpenlovgivningen, sier Enersen.