Det slo utdanningsminister Trond Giske fast i Stortingets spontane spørretime i dag.

-Grunnskolen skal være gratis, og den skal være det for alle. Vi har sett en bekymringsfull bruk av egenandeler til ulike aktiviteter i skolen som skal inngå i den normale læringen. Det er i strid med loven, sa Giske.

Han har startet med en gjennomgang for å avdekke hvor stort omfanget av egenbetalinger er, sånn at det også kan reageres overfor skoler som ikke følger regelverket.

-Det er uakseptabelt at enkelte barn blir utelukket fra deler av det som er den ordinære undervisningen på grunn av at man innfører egenbetalinger, sa han.

Det var SVs Karin Andersen som tok opp spørsmålet på bakgrunn av at 20.000 norske barn lever i konstant fattigdom.NTB