– Når vi først har inngått et samarbeid frem til 2009, kan vi ikke godt «hoppe av eller på» i regjeringsspørsmålet etter hvert som vi teller seire og nederlag, sier han.

Men han legger ikke skjul på at han misliker sterkt den siste utviklingen omkring Afghanistan-soldatene. Det er igjen et eksempel på at partidemokratiet er fullstendig overkjørt, slik han ser det.

– Dette er andre eller tredje gang NATO har rettet henvendelse om å få flere norske styrker dit, og da burde det ha vært tid nok til å spørre partiets organer til råds, fortsetter Jacobsen.

– Hvordan vurderer du Kristin Halvorsens oppførsel i Afghanistan-striden?

– Går man først ut med et standpunkt, må man stå på det og ikke forlate det etter et par dager. Om Afghanistan sa hun seinest søndag at det er ikke flere soldater landet trenger. Det minner dessverre litt om Mongstad-striden, der både hun og andre i ledelsen hele tiden understreket at det må være rensing fra dag én for å godta gasskraftverk, sier Jacobsen.