• KrF vil bare ha makt for maktens skyld. Heller ikke Høyre har noe prosjekt det vil gjennomføre. Partiene bare administrerer for å administrere, mener Carl I. Hagen.

Frp-lederen gir med disse ordene en drepende attest til regjeringen Bondevik. I samtale med Bergens Tidende sier han at det er «en meget svak regjering» vi har hatt i disse to årene, og statsministeren og hans mannskap har sviktet og skuffet på de fleste områder.

— Er du rett og slett lei regjeringen?

— Jeg er skuffet over at vår utstrakte hånd stadig er blitt avvist, uten at vi noen gang har fått vite hvorfor. Men de kommer ofte som Nikodemus om natten og vil ha vår støtte. KrF har hovedansvaret for at regjeringen ikke har valgt side og at vi har så ustabile politiske forhold.

— Det gjør det ikke enklere at KrF så ettertrykkelig har avslørt seg som et parti som bare ønsker makt for maktens skyld. Ved konstitueringen i en rekke kommuner og fylker i høst var det dessuten viktigst å sikre seg godt betalte verv, sier Hagen.

D-dag 26. november

Men først og fremst er han uendelig skuffet over det regjeringen har prestert, og han velger ordene slik:

— Vi har en regjering som er uten noen strategi eller plan for hvordan viktige samfunnsproblemer skal løses i årene fremover. Regjeringen er derfor uforutsigbar og fører en politikk som skaper mye ustabilitet. Den har overhodet ikke innfridd forventningene, sier han videre.

— Du mener med andre ord at regjeringen Bondevik er ved veis ende?

— Jeg vil vente med å konkludere. Det er opp til Fremskrittspartiets organer å avgjøre hvordan vi vil stille oss til et eventuelt kabinettspørsmål i forbindelse med statsbudsjettet, sier Carl I. Hagen hemmelighetsfullt.

Onsdag 26. november er med andre ord D-dagen for regjeringen. I finansdebatten den dagen er han forberedt på å holde telefonkonferanse med sine fremste tillitsvalgte dersom Bondevik setter hardt mot hardt ved å stille kabinettspørsmål. Dagen før har han møte med landsstyret i partiet.

- Et uvennlig budsjett

— Vi har ventet i to år på at regjeringen skulle sørge for en kursendring, men vi har sett lite til det. Det er et «uvennlig» statsbudsjett vi nå har til behandling, og signalene fra våre rekker er meget entydige. Det trengs meget betydelige endringer hvis vi skal gi det noen form for støtte, fortsetter han.

Selv om Frp foreløpig ikke har presentert noe alternativt budsjett, må regjeringen bl.a. innfri disse kravene - eller ønskene - for at partiet skal gi det sin støtte:

— Det er helt uaktuelt å støtte forslaget om å utvide den arbeidsgiverbetalte permisjonsperioden fra 3 til 30 dager.

— Det er også rom for betydelig økte bevilgninger til veibygging. Ved å bevilge for eksempel to milliarder kroner ekstra, vil det gi arbeid til 3 000 ledige. I tillegg bør det bygges gassferger som vil sysselsette flere verft.

— Vi vil heller ikke ha noen omkamp om innsatsbestemt finansiering av sykehusene. Dessuten må vi ha lavere alkoholavgifter og en mer effektiv kamp mot all kriminalitet, understreker han.

To års forlovelsestid

Carl I. Hagen har vært godt orientert om byrådsforhandlingene i Bergen, i hvert fall den delen som angår Frp. Han er fornøyd med at Frp har bidratt til et politisk skifte og at Herman Friele er blitt ordfører. Men han har et videre siktemål:

— Etter min mening bør det om to år dannes et flertallsbyråd i Bergen. Da bør tiden være inne for at Frp får plass i byrådet, sier han.

TOMMELEN NED: Carl I. Hagen mener at regjeringen Bondevik har sviktet på så å si alle områder. Til høyre Liv Røssland, Frps førstedame i Bergen.<p/>FOTO: TOR HØVIK