Helse— og omsorgskomiteen avga i dag en fyldig tverrpolitisk merknad til regjeringens budsjettforslag for 2009. I denne peker de på at samfunnet må ta et større ansvar for krigsveteranenes helsetilbud.

– Hovedpoenget er at kompetansen i den ordinære helsetjenesten er for liten i dag. Denne kompetansen må bygges opp, slik at vi kan hjelpe de som sliter med psykiske belastningsskader og andre skader i dag og i fremtiden, sier Dag Ole Teigen (A) på vegne av komiteen.

Teigen sier han særlig har samarbeidet med Frps Jan-Henrik Fredriksen og KrFs Laila Dåvøy i denne saken.

Viser til BTs artikler

Regjeringen har i sitt budsjettforslag lagt opp til ett års oppfølging av soldater etter utenlandstjeneste, før de skyves over til det sivile helsevesen.

– Men skadeomfanget utvikler seg ofte veldig mye senere, det har blant annet BTs artikkelserie om Irak-veteranene vist, sier Teigen.


Les BTs serie om veteranene her:

  • Kap. I:

Irakmarerittet som ingen fikk høre om

  • Kap. II:

MørketidenKap. III:

Føler seg sviktet

Helse— og omsorgskomiteen poengterer også at kompetansen som finnes er lite koordinert og lite tilgjengelig for veteranene.

– Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) kan for eksempel bygge opp denne kompetansen, påpeker Teigen.

I merknaden understrekes det at det må bygges opp kompetanse i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og arbeids- og sosialtjenesten.

Forventer at det følges opp

Helse- og omsorgskomiteen påpeker at det er viktig at systemet er koordinert mellom Forsvarsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet.

– Vi forventer at dette blir fulgt opp på en god måte, sier Dag Ole Teigen og bemerker at merknaden er «klarert mot regjeringsapparatet», der partikollegene hans sitter.

Se bildefortellingen om mannen som reiste ut i fred og kom hjem til helvete: Her ble Tores liv ødelagt

Gledelig nyhet

Veteranforbundet SIOPS har bidratt med innspill til helse— og omsorgskomiteen.

– Dette er en meget gledelig nyhet. Helse- og omsorgskomiteen har kommet kontant og bra på banen, sier Ola Spakmo, forbundssekretær i SIOPS.

Han er glad partipolitikken er lagt til side.

– De har lagt et meget godt grunnlag for en vesentlig styrking av ivaretakelse av veteraner. Hovedutfordringen er at god veteranivaretakelse ikke er Forsvarets område. 95 prosent av krigsveteranene er jo i det sivile samfunn og skal følges opp der. I forhold til Regjeringens meget moderate forslag, er dette et kvantesprang. Regjeringen foreslo å utarbeide noe veiledningsmateriell, sier Spakmo.

Spakmo mener de siste dagers oppslag i BT forteller at krigens konsekvenser er uforutsigelige.

– Ved å grave bak fasaden på en avdeling som tilsynelatende ikke var i krig, har vi sett belastningene og skadene hos mange veteraner, samt hvilke løfter de har fått og hvilken tid som går uten at noe skjer. Vi har over hundre tusen veteraner, og hvert år produserer vi om lag 800 nye. Vi forventer at regjeringen viser handlekraft i revidert statsbudsjett til våren gjennom å øremerke midler til det igangsatte arbeidet, sier Spakmo.

Diskuter behandlingen av norske FN-veteraner her:

MASSEDØD: Tre kilometer med tre tusen ødelagte kjøretøy. Og nordmennene vet ikke at amerikanerne har brukt 700.000 granater med utarmet uran i krigen.
VIL STYRKE TILBUDET: - Kompetansen i den ordinære helsetjenesten er for liten i dag. Den må bygges opp, sier Dag Ole Teigen på vegne av Helse- og omsorgskomiteen.
Bergens Tidende