Rådene sendes ut nå for å forebygge at mennesker blir smittet dersom det skulle dukke opp fugler som kan mistenkes for å være angrepet av det aktuelle viruset.

Rådene er begrenset til å gjelde personer som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med fugler som enten er bekreftet smittet eller som mistenkes for å være smittet.

Den ganske omfattende beskrivelsen av rådene omfatter først en definisjon av de persongrupper rådene gjelder, deretter blir risikosituasjonene beskrevet og endelig kommer de konkrete beskyttelsestiltakene.

I tillegg blir alle som rådene omfatter bedt om å vaksinere seg med ordinær influensavaksine. Hvis de likevel får sterke influensasymptomer, er det da mindre sannsynlig at de er smittet av vanlig influensa og dermed blir det lettere å stille riktig diagnose.